02.03.2020.


Живот под маскама - Циклус предавања о ваздуху

9. март у 18 часова,

Дисање на угаљ, др Владимир Ђурђевић, Физички факултет Универзитета у Београду

Доминантни извор загађења и главни узрок климатских промена је сагоревање фосилних горива - угља, нафте и гаса. Тиме се емитује значајан број полутаната (PMSOxNOx ...) који нарушавају квалитет ваздуха али и CO2 који није загађивач, али узрокује енергетски дисбаланс Земље, њено загревање, а последично и промене целокупног климатског система. Током предавања биће говора о основним чињеницама – ко емитује ове гасове, у којој количини и на које начине, као и о томе какве последице они остављају по квалитет ваздуха, здравље људи и климу. Део предавања биће посвећен и могућим решењима за побољшање тренутног стања.

 

16.март / отказано!!!

Може ли се закрпити озонска рупа?

Јована Орлић,  Хемијски факултет Универзитета у Београду

Подсећање на хемијски састав атмосфере даће нам одговоре на то где се озон налази и како он утиче на живи свет. Ко (и шта) су непријатељи озона? Шта су озонске рупе?  Какав је озонски омотач данас, а какав ће бити сутра?

 

23. март / отказано!!!

Арктик без леда - феномен „плавог океана“

Др Константин Илијевић,  Хемијски факултет Универзитета у Београду

Глобално отопљавање ће неизбежно довести до топљења целокупног леденог омотача на Арктику. Овај феномен ће убрзати низ сложених процеса (смањење албедо ефекта, отапање пермафроста, поремећај локалних ваздушних струјања, термалну експанзију океана) услед којих ће се климатске промене убрзати и наставити да се одвијају чак и када будемо свели емисију гасова стаклене баште на нулу. Када се очекује наступање овог феномена, које су његове последице и шта можемо учинити да га спречимо?

 

30. март / отказано!!!

Пази шта удишеш! Квалитет ваздуха и утицај загађења на човека

Др Тијана Милићевић, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Проблем загађења ваздуха није само савремени проблем, мада из дана у дан постаје све актуелнији. Углавном су познати извори загађења на које наилазимо на отвореном, али колико познајемо загађење у затвореном простору? Шта знамо о PM честицама? Да ли су све оне подједнако опасне и како њихов хемијски састав (метали, органски полутанти) утиче на то колико су штетне. Предавање ће одговорити на питања Како се све може пратити загађење ваздуха, како оно утиче на човека, и како се процењује ризик  по здравље људи.