26.08.2021.


Предавање: Дисање на угаљ

Предавач: др Владимир Ђурђевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Физички факултет, Катедра за метеорологију
Доминантни извор загађења и главни узрок климатских промена је сагоревање фосилних горива - угља, нафте и гаса. Тиме се емитује значајан број полутаната (PM, SOx, NOx ...) који нарушавају квалитет ваздуха али и CO2 који није загађивач, али узрокује енергетски дисбаланс Земље, њено загревање, а последично и промене целокупног климатског система. Током предавања биће говора о основним чињеницама – ко емитује ове гасове, у којој количини и на које начине, као и о томе какве последице они остављају по квалитет ваздуха, здравље људи и климу. Део предавања биће посвећен и могућим решењима за побољшање тренутног стања.

__
Предавање је организовано у оквиру циклуса „Живот под маскама“ у марту 2020. године. Циклус предавања је прекинула пандемија коронавируса и зато вам представљамо серијал предавања на друштвеним мрежама Музеја науке и технике.
Циклус предавања организовали су Музеј науке и технике и Универзитет у Београду – Хемијски факултет.