15.12.2021.


Панел дискусија: Примењена музика за музеје

Панел дискусија

ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА ЗА МУЗЕЈЕ - НОВИ МОДЕЛ РАЗВОЈА МУЗЕЈСКЕ ПУБЛИКЕ

Панел ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА ЗА МУЗЕЈЕ - НОВИ МОДЕЛ РАЗВОЈА МУЗЕЈСКЕ ПУБЛИКЕ  одржава се у четвртак 16. децембар у 13 часова у Музеју науке и технике, Скендербегова 51.

На панелу ће бити представљени резултати научно–уметничког пројекта „Примењена музика за музеје: Случај музеја науке и технике у Београду“, као пионирског истраживања значајног за развој публике, савремене музеологије, као и примењене музике и комуникологије.

Обраћање учесника пратиће дискусија са публиком и медијима. Пројекат је покренуо Центар за примењену музику - Београд, уз подршку Музеја науке и технике – Београд и Завода за проучавање културног развитка, а под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије.

За медије ће бити специјално организовано вођење кроз јединствену музејску поставку за коју је компонована специјална перманентна примењена музика у три композиције.

 

Учесници панела:

1.     Радован Јокић, помоћник министра за савремено стваралаштво;

2.     Зоран Левић, директор Музеја науке и технике;

3.     Марко Крстић, директор Завода за проучавање културног развитка;

4.     Александар Ви. Марковић, председник Центра за примењену музику, развој публике Earth PR;

5.     Биљана Јокић, истраживач, Центар за примењену музику и Завод за проучавање културног развитка;

6.     Миша Цвијовић и Душан Ђорђевић, композитори;

7.     Alcina Cortez, Унивезитет НОВА из Лисабона са којим Центар за примењену музику активно сарађује и који већ наводи наше пилот истраживање у београдском Музеју науке и технике у својим истраживачким радовима о категоријама звукова у музејима.

8.     Никола Крстовић, председник ICOM Србија; 

 

О пројекту:

Пројекат „Примењена музика за музеје: Случај музеја науке и технике у Београду“ се бави развојем под-жанра примењене музике за музеје кроз компоновање оригиналне перманентне примењене музике за сталну поставку Музеја науке и технике у Београду, испитивањем интеграције музичке композиције са простором и експонатима, као и истраживањем њеног утицаја на посетиоце музеја и развој публике.

Оригиналну музику за три сталне поставке музеја компоновали су Александар Вл. Марковић, историчар уметности и аутор примењене музике за бројне изложбе, композиторка Миша Цвијовић и млади композитор Душан Ђорђевић, који су својим искуством и применом методологије компоновања перманентне музике за музеје и галерије, допринели даљем развоју овог под-жанра примењене музике.

Иновативност пројекта ”Примењена музика за музеје: случај Музеја науке и технике у Београду” Центра за примењену музику огледа се у потпуно новој звучности музеја у форми перманентне компоноване музике на садржај сталне музејске поставке која ће да озвучи цео музеј и сталну поставку и да јој удахне нову димензију деловања на публику. До сада је у свету спроведено свега неколико истраживања и то само о томе како популарна и класична музика компонована за друге намене утиче на публику музеја. Истраживање утицаја примењене музике на музејске посетиоце осмишљено је као пилот пројекат са циљем да се измере ефекти примењене музике за музеје на развој публике у Музеју науке и технике, што би допринело креирању одрживог модела развоја музејске публике у свим музејима.

Пројекат у сарадњи са Музејем науке и технике ће омогућити да се припреми и развије нови концепт примењене музике за музеје који ће бити адекватан за презентацију сталне поставке музеја. Поред тога, овим пројектом ће се музички презентовати Музеј науке и технике као један од првих музеја у свету који ће имати своју перманентну музику и звучну слику која, као и примењена музика за филм или позориште, има улогу да утиче на расположење и осећања посетилаца, али где је главни фокус на повезивању простора, експоната и посетиоца у јединствену синестезијску целину.