28.12.2020.


Изашао је нови број часописа Флогистон за 2020. годину

Штампану верзију часописа Флогистон можете купити у прадавници Музеја.

Електронско издање можете погледати на адреси >>

Флогистон је публикација стручнонаучног профила у којој се објављују научни чланци, стручни чланци, информативни прилози, прикази и посебне врсте прилога из области историје науке, технике и технологије. Музеј га издаје од 1995. године.