Учење кроз забаву

Радионица: Рука у тесту

Музеј организује радионице Рука у тесту намењене дечјем узрасту од 7 до 11 година. Приступ који препоручује програм радионица Рука у тесту ставља у први план конструкцију знања кроз истраживање, експериментисање и дискусију. Он има циљ да практикује науку кроз активност, постављање питања, истраживање, експериментисање и колективну конструкцију. Учествујући у радионицама, деца сама реализују експерименте, размишљају и дискутују како би разумела резултат који су добила. Програм радионица чине три сегмента: вода, ваздух и електрицитет. Ученици врше експерименте сами, уз стручну помоћ кустоса едукатора и својих предметних наставника, како би непосредно разумели научне принципе на којима су игре базиране.

Радионица 1.

ВОДА/ЕЛЕКТРИЦИТЕТ

Радионица 2.

ВАЗДУХ