Учење кроз забаву

Прослава рођендана

ПОНУДА ЗА
ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ ДЕЧЈЕГ РОЂЕНДАНА
У МУЗЕЈУ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

Музејска играоница је осмишљена као алтернатива класичној играоници, како би иницирали најмлађе да размишљају на иновативан начин, развијају и размењују своје идеје кроз забаву и игру.

Сталне поставке Музеја науке и технике су послужиле као полазна основа за развијање едукативног програма Музејске играонице. Оне су развијене тако да буду инспиративне и да подстакну децу да креативно мисле и решавају проблеме, да развијају идеје, а при томе да уживају и забављају се.

Овим играоницама желимо да истакнемо улогу коју Музеј може да има као ресурс и место активног учења.

Едукативни програм је у складу је са циљевима и принципима образовања и може допринети остваривању циљева у домену развоја стваралачких способности и креативности, способности за решавање проблема, повезивање и примену знања из различитих области, формирање техничке и научне писмености.

Учествујући у овим радионицама деца ће имати прилику да развијају оне способности које су препознате у образовном систему као очекивани исходи образовног процеса, попут:

 • идентификовања и решавања проблема, и доношења одлука коришћењем креативног мишљења
 • рада у групи и сарадње са другима, изношења свог мишљења пред другима
 • уочавање важности коришћења достигнућа науке и технике и њеном односу међу људима

Деца ће кроз музејску играоницу да:

 • развијају техничко мишљење, стичу основна техничко-технолошка знања, умећа, вештине и оспособљавају се за њихову примену у будућем учењу, свакодневном животу и раду
 • развијају способност практичног стварања, реализације сопствене идеје
 • разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија
 • упознају пут од идеје до реализације
 • науче како се врши извор материјала за реализацију своје идеје
 • да искажу властите креативне способности, траже и изналазе властита техничка решења

Програм музејске играонице обухвата:

 • Обилазак поставке Музеја кроз истраживачко-такмичарску игру

Пронађи загонетни предмет

 • Такмичарску игру Асоцијације
 • Паузу током које можете послужити своје госте
 • Забаву кроз интерактивни део поставке Галерије играчака и Научне играонице

Укупно трајање музејског програма је 120 минута, са паузом за послужење.

Максималан број деце је 20.

Правила понашања

Како би се обезбедила сигурност и удобност вас, ваше деце и гостију, молимо вас да поштујете кућни ред Музеја који каже да:

 • деца старија од 6 година у Музеју морају бити у пратњи одрасле особе (једна одрасла особа на петоро деце)
 • свако дете млађе од 6 година мора бити у пратњи једне одрасле особе, с обзиром да је програм првенствено намењен деци узраста од 8 до 12 година
 • с обзиром да се простор Музеја разликује од класичне играонице, молимо вас да се постарате да понашање ваше деце буде адекватно намени институције
 • се храна и пиће не смеју износити ван простора који је предвиђен за рођенданско славље
 • гости у Музеј могу донети своју храну и пиће (безалкохолно) као и рођенданске украсе
 • Музеј омогућава употребу своје кухиње са фрижидером и замрзивачем

Цене Музејске играонице

У вези са трошковима прославе дечјег рођендана у простору Музеја нудимо две опције у зависности од дана у недељи:

Опција 1.

Прослава уторак-петак од 10 до 14 часова по цени од 15.000  динара.

Опција 2.

Прослава суботом од 10 до 14 часова по цени од 20.000 динара. (Вишa цена прославе музејске играонице условљена је додатним ангажовањем стручног особља ван радног времена)

Напомена: уколико се прослава прави за већи број деце од 20, цена ће бити увећана и то на сваких 5-оро деце за 2.000,00 динара за ангажовање додатних сарадника Музеја, а из разлога безбедности деце и квалитета програма. Ако без претходне најаве Музеју на дан рођендана дође већи број деце, Музеј задржава право накнадног испостављања рачуна и наплате сходно наведеном критеријуму. Такође уколико без најаве на дан прославе у Музеј дође несразмерно већи број од 20-оро деце, Музеј задржава право да на лицу места откаже прославу. 

У цену су укључене следеће услуге:

 • Обилазак сталне поставке у Галерији Александар Деспић, Галерије играчака и Научне играонице
 • Програм радионица
 • Ангажовање два стручна сарадника из Музеја
 • Обезбеђивање потрошног материјала за радионице
 • Коришћење заједничких музејских просторија
 • Обезбеђен паркинг простор
 • Поклони за сву присутну децу
 • Поклон за слављеника
 • Услуга сређивања простора након прославе

Приликом потписивања уговора плаћа се депозит у износу од 5.000 динара по резервацији термина, а остатак новца уплаћује се најкасније три дана пре реализације уговореног датума прославе.

 

Контакт особа: Mирjaнa Бaбић

Имејл:  mirjana.babic@muzejnt.rs

Телефон: 011 303 7962 


Молимо вас да попуните формулар за пријаву!

Фајлови