Учење кроз забаву

Радионица Мој музеј

Ова радионица је осмишљена са циљем да код деце развија свест о функцији музеја и уопште о историји сакупљања и чувања различитихпредмета за будућност. Она представља вежбу креативног размишљања и писања концепта (пројекта).

У потрошачком друштву које је усмерено на стално трошење, бацање и куповину, важно је скренути пажњу младих на трајније вредности.

После обиласка сталне поставке, деца се кроз презентацију упознају са неколико светских музеја различитих профила. Након тога, у групном раду конципирају свој музеј и образлажу своју идеју а потом конструишу музеј користећи едукативну играчку Архи конструктор која РАЗВИЈА ПРОСТОРНУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ, ЛОГИКУ И СПОСОБНОСТ КРЕАТИВНОГ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА.