Учење кроз забаву

Радионица: Кустос детектив

Учествовањем у радионици деца ће открити која су занимања потребна да би радио један музеј и шта је то посао кустоса. Затим ће се и сами ставити у улогу кустоса тако што ће учествовати у мисији одгонетања мистерије о намени, пореклу и сврси одређеног предмета, попуњавати његов документациони картон а затим га и сами представити својом причом.

Радионица је намењена ученицима средњих и виших разреда основне школе.