Заштита животне средине

Заштита животне средине представља један од најзначајнијих задатака са којима се суочава данашње друштво. Све бржи развој технологије свакодневно чини живот човека лакшим и удобнијим. Истовремено, развој је са собом донео и прекомерну експлоатацију природних богатстава нарушивши еколошку равнотежу у глобалним размерама, повећао је загађење воде, ваздуха, земљишта и тиме утицао на целокупни живот на Земљи.

Због тога је заштита животне средине предмет истраживања бројних природних и друштвених наука у научноистраживачким центрима код нас и у свету. Музеј науке и технике прати развој области заштите животне средине у Србији, подстиче развијање еколошкe свести, васпитања и образовања.