Саобраћај и транспорт

Кретање људи и робе представља важан чинилац развоја друштвених и привредних система кроз све историјске периоде. Немогуће је замислити савремену цивилизацију без копненог, водног и ваздушног саобраћаја. Одсек сакупља, чува, истражује и приказује средства коришћена у копненом транспорту (од воловских кола до каруца, аутомобила и камиона), водном транспорту (од чамца и галије до савремене бродоградње) и ваздушном саобраћају, указујући на њихове техничке, функционалне, историјске и естетске карактеристике.

Збирке