Материјали и технологија

Технологија представља однос човека према природи и друштву и обухвата вештине, знања и способности у циљу задовољавања различитих потреба – материјалних и нематеријалних. Наука о материјалима, инжењерингу њихових својстава, као и карактеристикама и применама, захтева комбинована знања из области материјала и технологија и представља кључ технолошког развоја у 21. веку.

Одсек сакупља, чува и презентује природне и вештачке материјале, као и предмете који илуструју спектар технологија, попут металуршких процеса, хемијске и текстилне технологије, механичке технологије прераде дрвета, метала и др.

Збирке