Мерење и рачунање

Прелазак са посматрања на експериментално проучавање природе наметнуо је развитак најразличитијих механичких справа за контролу мерних процеса. Као резултат тих напора, данас постоји мноштво мерних инструмената различитих конструкција и намена. Управо тај склоп, физичке величине – одговарајуће јединице – научне методе – мерни инструменти, представља оквир рада овог одсека.

Рачунање представља један део у развоју информационих технологија. Циљ свих облика информационих технологија је да помогну решавање проблема чије је ручно решавање или веома дуго или немогуће, а принцип решавања проблема је увек исти: математичком трансформацијом улазних података добијају се потребни излазни подаци. Оно по чему су се информационе технологије разликовале јесу технологија уноса улазних података и технологија израде математичких трансформација којима добијамо потребно решење. У зависности од тога по ком принципу функционишу компоненте рачунских средстава, одсек садржи механичка, електромеханичка и електронска рачунска средства.