Машинство и механика

Одсек чини збирка предмета који илуструју примену закона физике у пројектовању, изради и одржавању механичких система. Збирке апарата, справа и машина приказују физичке феномене повезујући законе физике и математике са инжењерством.

Збирке