Комуникације

Комуникација је једна од суштинских људских активности.

Кроз историју се рано показала потреба људи да комуницирају не само непосредно већ и да своје поруке „запишу”, репродукују и поделе са што већим бројем људи. Од пећинских цртежа, порука уклесаних у камен, преко проналаска папира и штампе, радија и телевизије, па све до интернета и ере глобалних комуникација, дакле кроз целу историју, људи комуницирају, а средства комуникације се упоредо технолошки развијају.

Збирке