Индустријско наслеђе

Индустријско наслеђе чине материјални остаци индустријске културе која има историјску, технолошку, друштвену, архитектонску, културну и научну вредност. Појам индустријске археологије се појављује педесетих година 20. века, у исто време када је индустрија у Европи почела да стагнира. Индустријска археологија је интердисциплинарна наука која проучава све врсте историјских извора: документе, артефакте, људска насеља као и природне и градске пределе створене за индустрију или од ње, са циљем афирмације те категорије наслеђа у контексту друштвене и техничке историје ради разумевања наше индустријске прошлости и садашњости. Индустријско наслеђе Србије представља део европског научног и културног наслеђа.

Београд

Aстрономска опсерваторија Београд
Алатница Рад
Беко
Београдски вунарски комбинат - БВК
Београдски памучни комбинат - БПК
Бетон хала
Бигз
Гаража дворских композиција у Топчидеру
Главна железничка станица Београд
Главна пошта
Државна фабрика шећера
Железничка станица Дунав
Железничка станица Кошутњак
Железничка станица Топчидер
Завод за израду новчаница и кованог новца
ИКЛ/Рогожарски
Индустрија мотора Раковица - ИМР
Капетанија Београд
Капетанија Земун/Стара капетанија
Коста Шонда
Ливница Пантелић
Ложионица железничке станице
Магацин Дорћол
Машински млин Бели Поток
Машински млин Гроцка
Машински млин Обреновац
Машински млин Фалкенбургер, Сурчин
Метеоролошка опсерваторија
Моравија
Општинска електрана
Пекара Соко
Пивара Бајлони
Први акционарски млин/Млин 9. мај
Републички сеизмолошки завод
Стругара Симовић, Обреновац
ТЕ Земун
ТЕ Снага и Светлост
Телеоптик
Телефонска централа
Уметничка ливница Скулптура
Фабрика жице Глише Јосиповића
Фабрика хартије Милана Вапе
Хангар старог Београдског аеродрома
Црпна станица Јаково
Црпна станица Бољевци
Црпна станица Борча
Црпна станица Овча
Црпна станица Фенек, Бољевци