Претварање енергије и производња електричне енергије

Електрична енергија се производи и користи захваљујући процесима претварања енергије. У електричним централама, кинетичка енергија воде, паре или ветра претвара се у механичку енергију ротације турбине, која се затим у генератору претвара у електричну енергију. У фотонапонским централама електрична енергија се добија директним претварањем сунчеве светлосне енергије у електричну. Електрични мотори претварају електричну енергију у механичку и омогућавају тиме рад бројних машина и уређаја.