Пренос електричне енергије

Да би електрична енергија стигла до потрошача, неопходни су трансформатори, уређаји којима се постиже повећање или смањење вредности напона којим се енергија преноси. Да би на путу до корисника пренос електричне енергије био безбедан и стабилан, користе се разни уређаји као што су растављачи и прекидачи, пригушнице, осигурачи и изолатори, као и мерни уређаји.