Електричне инсталације и осветљење

Електричне инсталације спроводе електричну енергију до крајњих корисника, машина и уређаја неопходних за живот и рад у домаћинству, пословним зградама и у индустрији. Основни елементи инсталација су проводници, каблови, прекидачи и осигурачи. Најстарији вид потрошње електричне енергије је осветљење.