Енергија

Збирке, документарна и библиотечка грађа Одсека репрезентују процесe и догађаје од значаја за електропривредну делатност – производњу електричне енергије, пренос и дистрибуцију, развој домаће електроиндустрије, као и настанак и развој електроенергетског система на територији Србије. Одсек садржи и материјал који илуструје ток електрификације, са свим специфичностима прихватања ове глобалне појаве у нашим условима, као и материјал о релевантним аспектима енергетике – од исцрпљивања енергетских извора до утицаја на окружење.

Збирке