Човек и његово техничко окружење

Човек је одувек тражио и налазио начине да себи олакша живот и свакодневне послове. Од самог почетка свог постојања правио је и користио разно оруђе. С временом, потребе људи су нарастале и техника се усавршавала. После дугог раздобља коришћења механичких справа, са увођењем електрификације људска радна снага замењена је електричном. Данас је човек окружен бројним техничким справама којима обавља свакодневне послове. Збирке илуструју еволутивни развој технике у домаћинству и свакодневном животу.