Аутоматика и роботика

У развоју модерне науке и технологије значајно место заузимају области аутоматике и роботике, без којих не можемо да замислимо научнотехнолошки напредак, индустријску производњу, као и свакодневни живот. Одсек аутоматике и роботике истражује, сакупља и презентује материјал од значаја за историју ових области на територији Србије и широм света. Научноистраживачке институције, као што је Институт „Михајло Пупин“ из Београда, сврставају се у пионире на пољу роботике код нас, а средином шездесетих година прошлог века биле су међу водећим у свету. Из тог периода познате су  „Београдска шака“ и „Активни  егзоскелети“.

Збирке