Студијски апарати за медије (Т:8)

Ову збирку чине уређаји који су коришћени у студијима радио-станица за снимање и репродукцију звука. Иако је почетак радиофоније у Србији везан за 1915. годину, када је извесно време радила радио-телеграфска станица у Нишу, континуирани развој почиње 1929. године емитовањем  програма Радио Београда. Јавни системи радијског емитовања углавном се развијају након Другог светског рата. Збирку студијских апарата за медије чине магнетофони произвођача Villi Studer и Ampex, процесори и анализатори WSW, FM, Semel и ADS