Оптички инструменти (Т:125)

Збирка обухвата инструменте чији је задатак да прошире оптичке могућности људског ока. Њу чине инструменти за субјективно посматрање (микроскоп, двоглед, дурбин, лупа), који формирањем подесних ликова омогућавају оку видљивост предмета под већим углом, како би слика појединих детаља била што препознатљивија. Осим светлосних микроскопа, у збирци се налази и трансмисијски електронски микроскоп „Siemens“, помоћу кога се могу вршити много детаљнија истраживања, јер увећање може бити и до један и по милион пута. У раду инструмената примењена су равна, сферна (конкавна и конвексна) огледала, оптичка сочива, оптичке призме или њихове комбинације.