Фототехника (Т:16)

Збирка садржи предмете који приказују развој фото-технике од средине 19. века века до данас. Осим фотоапарата, она садржи и аматерске и професионалне камере за филмско снимање, као и филмске пројекторе. Експонати су углавном иностраног порекла, будући да је домаћа фото-индустрија настала тек средином 20. века. Експонати покривају већину формата који су током времена постали стандард и који илуструју развој фото и филмске технике.