Астро-гео науке

Од најстаријег времена па до данас, питање облика и структуре планете Земље претрпело је много измена. Пошто су научили да се сналазе у простору, људи су пожелели да сазнају како тај простор, „по чијој површини се гази, по чијим водама се плови“, изгледа у целини. Одсек астро-гео наука, који је још увек у оснивању, требало би да нам, реконструкцијом информација добијених из петрологије, геохемије, астрофизике, рударства, као и геодезије, приближи закључке о образовању процеса стварања универзума, као и планета Сунчевог система.