Архитектура и градитељство

Одсек прикупља, штити и приказује наслеђе из области архитектуре, урбанизма и градитељства. У досадашњем раду приоритет је био сакупљање заоставштина најзначајнијих српских неимара из 19. и 20. века. На тај начин формиране су збирке које чине пројекти српских као и значајних руских архитеката који су дали велики допринос изградњи наше земље у периоду између два светска рата. Збирке садрже неколико десетина хиљада артефаката везаних за живот и рад градитеља који су обележили српску архитектуру новијег доба – пројекте, скице, макете, фотографије, техничку документацију, рукописе, дневнике, књиге и личне предмете.

Збирке