О Музеју

Организациона структура

ДИРЕКТОР

Зоран Левић
zoran.levic@muzejnt.rs
тел: 3037 951

......................................................................................................

ОДЕЉЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

СЕКРЕТАРИЈАТ

Иван Ђорђевић, секретар
ivan.djordjevic@muzejnt.rs
тел: 3037 950. 3037 850

Јулија Стефановић, технички секретар
julija.stefanovic@muzejnt.rs
тел: 3037 950. 3037 850

Иван Станић, виши кустос
Служба за маркетинг и односе с јавношћу
ivan.stanic@muzejnt.rs
тел: 3037 851

......................................................................................................

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Весна Попадић, координатор за финансијско-рачуноводствене послове
vesna.popadic@muzejnt.rs

Симона Колџић, рачуноводствено-финансијски послови
simona.koldzic@muzejnt.rs
тел: 3037 852

Небојша Младеновић
nebojsa.mladenovic@muzejnt.rs
тел: 3037 852

......................................................................................................

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈА

ПРОГРАМИ

мр Ања Радаковић, музејски саветник

anja.radakovic@muzejnt.rs

Слободанка Шибалић, виши кустос
slobodanka.sibalic@muzejnt.rs

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

мр Марина Ђурђевић, виши кустос, уредник часописа 'Флогистон'
marina.djurdjevic@muzejnt.rs
тел: 3037 962

Марко Јовановић, дизајнер-графички дизајнер
marko.jovanovic@muzejnt.rs
тел: 3037 962

Мирјана Бабић, секретар издавачке делатности
mirjana.babic@muzejnt.rs
тел: 3288 947

БИБЛИОТЕКА

Верица Микача, књижничар
mnt.biblioteka@gmail.com
тел: 3037 963

......................................................................................................

ОДЕЉЕЊЕ ЗАШТИТЕ

Душан Петровић, виши кустос, начелник Одељења заштите
dusan.petrovic@muzejnt.rs
тел: 3037 858

Зора Атанацковић, музејски саветник
zora.atanackovic@muzejnt.rs
тел: 3037 857

Милена Врзић, кустос, матични регистар
milena.vrzic@muzejnt.rs
тел: 3037 858

Милош Јуришић, фотограф
milos.jurisic@muzejnt.rs
тел: 3037 857

КОНЗЕРВАЦИЈА

МА Јован Божиновић, музејски саветник-конзерватор 
jovan.bozinovic@muzejnt.rs
тел: 3037 858

Зоран Левић, кустос-конзерватор
zoran.levic@muzejnt.rs
тел: 3037 857

ОДСЕЦИ:

АУДИО-ВИЗУЕЛНЕ ТЕХНИКЕ

Душан Петровић, виши кустос
dusan.petrovic@muzejnt.rs
тел: 3037 858

МЕРЕЊЕ И РАЧУНАЊЕ

Саша Шепец, виши кустос
sasa.sepec@muzejnt.rs
тел: 3037 858

КОМУНИКАЦИЈЕ

Слободанка Шибалић, виши кустос
slobodanka.sibalic@muzejnt.rs
тел: 3037 851

МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈА

Зоран Левић, кустос
zoran.levic@muzejnt.rs
тел: 3037 858

МАШИНСТВО И МЕХАНИКА

МА Јован Божиновић, музејски саветник
jovan.bozinovic@muzejnt.rs
тел: 3037 858

ЕНЕРГИЈА

МА Зорица Циврић, музејски саветник
zorica.civric@muzejnt.rs
тел: 3037 961

АРХИТЕКТУРА И ГРАДИТЕЉСТВО

др Снежана Тошева, музејски саветник
snezana.toseva@muzejnt.rs
тел: 3037 854

САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

мр Гордана Каровић, музејски саветник
gordana.karovic@muzejnt.rs
тел: 3037 961

ЧОВЕК И ЊЕГОВО ТЕХНИЧКО ОКРУЖЕЊЕ

Даниела Пејовић, виши кустос
daniela.pejovic@muzejnt.rs
тел: 3037 854

ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ

др Јелена Јовановић-Симић, виши кустос
jelena.simic@muzejnt.rs
тел: 3037 961

АСТРО – ГЕО НАУКЕ

Зора Атанацковић, музејски саветник 
zora.atanackovic@muzejnt.rs
тел: 3037 857

АУТОМАТИКА И РОБОТИКА

Иван Станић, виши кустос 
ivan.stanic@muzejnt.rs
тел: 3037 851

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

мр Ања Радаковић, музејски саветник
anja.radakovic@muzejnt.rs
тел: 3037 851

ЗАШТИТА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

МА Зорица Циврић, музејски саветник
zorica.civric@muzejnt.rs
тел: 3037 961

MA Ада Влајић, кустос
ada.vlajic@muzejnt.rs
тел: 3037 850

MA Ненад Лукић, кустос
nenad.lukic@muzejnt.rs
тел: 3037 854

мр Рифат Куленовић, музејски саветник 
rifat.kulenovic@muzejnt.rs
тел: 3037 951

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Милена Врзић, кустос
milena.vrzic@muzejnt.rs
тел: 3037 858