О Музеју

О Музеју

Музеј науке и технике у Београду је републичка установа културе матична за техничка културна добра. Музеј прикупља, истражује, штити и представља јавности научнотехничка културна добра, у циљу подизања научнотехничке културе, популаризације науке и савремених научних достигнућа.

Развојна стратегија Музеја науке и технике у Београду, као матичне установе заштите научнотехничке баштине Србије, заснива се на моделу „музеј расејан по земљи“.