Завод за израду новчаница и кованог новца

Објект, пуни назив: Завод за израду новчаница и кованог новца  

Град: Београд, Топчидер

Адреса: Пионирска 2

Власник/Корисник: Народна банка Србије

Употреба током времена: ковница новца, прва и једина штампарија за израду новчаница у Југославији, односно Србији

Власници током времена: Народна банка Краљевине Југославије, СФРЈ, Република Србија

Радно стање: у радном стању, у функцији

Време градње: 1927-29

Функција: Ковање новца, припрема за штампу и штампање новца, вредносних папира и висококвалитетних графичких производа.

Стање грађевине: веома добро

Архитекта: Јосиф Најман

Неимар/грађевински инжењер: Александар Гавриловић

Техничко уређење, карактеристике 1929. године: Завод је садржао: 1.Одељење за припрему са гијош машинама система Надерни (у то време једина на Балкану), 2.Атеље за штампу новчаница (прве машине су биле Ламбер). Основна технологија за израду новцаница је била четворобојна висока штампа, а за мање апоене и офсет техника, 3.Атеље за ковање металног новца имао је Schuler вертикалне прег пресе. Први новац од бакра и никла израђен је 1938. 4.Одељење за контролу, 5.Објекат енергетике са локомобилом и динамом, који је обезбеђивао грејање, топлу воду и електричну енергију за Завод.

Стање опреме: инсталирана је технологија новијег датума производње

Архитектура: Архитекта Јосиф Најман израдио је пројекат Завода по узору на технологију рада француског Завода, уз сарадњу са директором Banque de France, F. Schuler. Сарадник на изради плана био је и Миливоје Обрадовић, управник Штампарије Народне банке. Конструкцију објекта израдио је инг. Алаксандар Гавриловић. Завод својом архитектуром и монументалношћу доминира на простору Топчидера. Директор и стручни кадрови Завода становали су у непосредној близини Завода, у засебним вилама.

Досадашња оштећења: нису приметна

Статус: културно добро (Сл. Гласник ПС бр. 73/2007; 1651), рег МНТ 2007/10

Архивски подаци/Литература:

Историја Београда, Београд 1995;

Завод за израду новчаница и кованог новца, Београд 1994

Фотографије