Уметничка ливница Скулптура

Објект, пуни назив:  Занатско-уметничка ливница ДП „Скулптура“

Град: Београд

Адреса: Цариградска 23

Власник/Корисник: приватно власништво

Изворна индустрија: хемијска, металопрерађивачка (ливница)

Употреба током времена: Фабрика сапуна, Ливница Југословенски Лојд ад

Радно стање: није у радном стању, није у функцији

Време градње: крај 19. почетак 20. века

Архитекта: пројекат прве преправке израђен је у бироу арх Милана Атоновића, а друге преправке (1953) у бироу „План“ арх. Н. Ристића.

Стање грађевине: пренамена је у току

Стање опреме:  релативно лоше, преостале су ливачке пећи, кокиле, кран, алати

Статус: рег МНТ 2008/122

Архивски подаци/Литература:

Архив Београда

IAB, fond OGB TD f 12-18-1923

IAB, fond OGB TD f 12-17-1953                                          

Напомена: Индустријски објекат је подигнут пре Првог светског рата. Након рата (око 1922. год.) власник ове првобитне фабрике сапуна и перионице постаје Југословенски Лојд ад, кад се формира и ливница за ситан лив. У овом простору Удружење ликовних уметника Србије 1948. године је за своје потребе отворило занатску уметничку радионицу намењене ливењу и монтирању скулптура.