Телефонска централа

Објект, пуни назив:  Зграда старе телефонске централе

Град: Београд

Адреса: Косовска 47

Власник/Корисник: Пошта Србије

Изворна индустрија: телекомуникације

Употреба током времена: телекомуникације, пословни простор ПТТ

Власници током времена: Пошта Србије

Радно стање: није у радном стању, промена функције

Време градње: 1908-11

Функција: телефонски и телеграфски саобраћај, пословни простор

Стање грађевине: добро, конзерваторски радови су предузети током 1988

Архитекта: Бранко Таназијевић

Статус: културно добро од великог значаја (Сл. Гласник града Београда бр. 14/79; 147), рег МНТ 2008/164

Архивски подаци/Литература: Г. Гордић, Архитектонско наслеђе града Београда I, Београд 1966; Ж. Скаламера, Обнова “Српског стила” у архитектури, Нови Сад 1969; Споменичко наслеђе Србије, Београд 1998