ТЕ Снага и Светлост

Објект, пуни назив: Термоелектрана Снага и светлост

Град: Београд

Адреса: Дунавски кеј 33

Власник/Корисник: ЈКП Београдске електране

Изворна индустрија: енергетика-електропривреда

Употреба током времена: термоелектрана

Власници током времена: Швајцарско електрично друштво

Радно стање: није у радном стању, није у функцији

Време градње: 1930-34

Функција: производња електричне енергије

Стање грађевине: веома лоше

Техничко уређење, карактеристике: од 1932. до 1969. парни агрегати за добијање ел. енергије

Стање опреме: нема старе технологије

Статус: рег МНТ 2008/156

Архивски подаци/Литература: Vek elektrike 1893-1993, Elektroprivreda Srbije, Beograd 1993