Стругара Симовић, Обреновац

Објект, пуни назив:  Стругара и млин М. Симовић

Град: Обреновац, Забрежје

Адреса: Радничка 4

Власник/Корисник: приватно власништво

Изворна индустрија: дрвна индустрија, прехрамбена индустрија

Употреба током времена: прерада дрвета, млевење житарица

Власници током времена: М. Симовић, ДП Бора Марковић, Пурић

Радно стање: није у радном стању, није у функцији

Време градње: 1903

Функција: израда фурнира и најразличијитх производа од дрвета, млевење житарица

Стање грађевина: веома лоше, девастирана у великој мери

Стање опреме: нема старе технологије

Статус: рег МНТ 2007/14