Републички сеизмолошки завод

Објект, пуни назив: Републички сеизмолошки завод

Град: Београд

Адреса: Ташмајдански парк бб

Власник/Корисник: Ребуплички сеизмолошки завод

Употреба током времена: сеизмолошки завод

Положај: сеизмолошки завод се налази се налази у Ташмајданском парку

Радно стање: у радном стању, у функцији

Време градње: 1906-09.

Функција: системи за аквизицију и пренос сеизмолошких података; оснивање центра за прикупљање, размену, аутоматску обраду, публиковање и анализу сеизмолошких података

Стање грађевине: веома добро

Архитекта: арх. Момир Коруновић

Материјали коришћени за градњу: циглa

Техничко уређење, карактеристике: Први сеизмографи инсталирани су 1909. године, а у току Првог светског рата сав инвентар Завода је уништен, а инструменти поломљени и покварени. Од 1918. године инсталирани су механички сеизмографи Wichert и Maink-а. Ови сеизмографи су до 1970. године били једини уређаји за регистровање земљотреса код нас. Систем ДАСА ( Дигитална Аутоматска Сеизмолошка Аквизиција) је развијен у Заводу и у периоду 1991-2005 је чинио основу сеизмолошке мреже (Мрежу сеизмолошких станица Србије чини 18 сеизмолошких станица опремљених различитом сеизмолошком опремом). Стара технологија је ван функције.

Стање опреме: веома добро

Статус: културно добро (Сл. Гласник РС бр. 30/2007; 321), рег МНТ 2008/80

Архивски подаци/Литература: http://www.seismo.sr.gov.yu/O%20zavodu/Istorijat.htm
Напомена: Филозофски факултет Универзитета у Београду је 1906. године донео одлуку о изградњи објекта Сеизмолошког завода на Ташмајдану чиме је започето систематско проучавање земљотреса на територији Србије

Фотографије