Први акционарски млин/Млин 9. мај

Објект, пуни назив:  Млин Првог акционарског хлебарског удружења (Парни млин; Млин 9. мај) 

Град: Београд

Адреса: Булевар војводе Мишића 9

Власник/Корисник: Компанија Radisson Hotel Group

Изворна индустрија: прехрамбена

Употреба током времена: млевење житарица, прерада и продаја хране

Власници током времена:од 1901. до 1941. Хлебарско удружење,од 1946. Житомлин, Колинг АД Београд

Радно стање: није у радном стању, промена функције

Време градње: 1901-02

Функција: млевење житарица

Стање грађевина: део комплекса је срушен, остатак реновиран и претворен у хотел

Млин за прераду жита и производњу брашна и гриза. Састоји од зграде главног млина, зграде сељачког млина са радионицом, стамбене зграде, магацина, шупе и коњушнице. У згради главног млина налзиле су се, осим браварско/ковачке радионице Лутер, парна масина Лутер из Брауншвајга од 150 кс са вентилским разводом Корлис, два парна котла Бебкок/Вилкокс, динамо АЕГ од 115ВДЦ, 100А, трансмисија погона Лутер и Селер, машине за чишћење гриза Билер, машина за производњу мекиња Лутер.

Стање опреме: централни извор погона, ваљне столице, машине за просејавање и аспиратери, од 1990 стара технологија је избачена (Лутер, Селер, АЕГ, Бебкок/Вилкокс, парна машина Лутер из Брауншвајга)

Досадашња оштећења: 1914. и 1918, прилично су оштећене зграда и машине, реконструкцијом зграде и обновом машина, млин је био пуштен у рад 1921

Статус: културно добро (Сл. лист града Београда бр. 16/87), рег МНТ 2007/17

Архивски подаци/Литература:

Историја Београда, Београд 1995; Развој индустрије у Србији у 19. веку, Београд 1981; Р. Дјунисијевић, Оснивање индустријских предузећа и индустрије у Србији до 1918. године, Београд 1990; Архив Југославије: F 461, J 1178 (1-30), r.br.29, I/1