Метеоролошка опсерваторија

Објект, пуни назив: Метеоролошка опсерваторија

Град: Београд

Адреса: Булевар ослобођења 8

Власник/Корисник: Метеоролошка oпсерваторија

Употреба током времена: астрономска и метеоролошка опсерваторија, од 1924. само метеоролошка

Радно стање: у радном стању, у функцији

Време градње: 1891.

Функција: метеоролошка осматрања и мерења

Стање грађевине: добро

Архитекта: Димитрије Леко

Статус:  културно добро од великог значаја (Сл. Гл. СРС бр 14/79 и 147), рег МНТ 2008/130

Архивски подаци/Литература: http://www.aob.bg.ac.yu/home/index_e.html;

J. L. Simovljević, Astronomija do 1947. godine; Trideset godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1947-1977, Beograd 1980.
Напомена: Метеоролошка опсерваторија је заједно са Астрономском основана актом Министарства просвете и црквених послова Краљевине Србије 1887. Првог јула 1887. почиње са радом привремена Астрономска и метеоролошка опсерваторија Велике школе, у Породичнј кући Ернеста Гајзлера у Београду. Од 1. маја 1891. ради у сопственој згради на западном Врачару.

 

Фотографије