Машински млин Гроцка

Објект, пун назив: Млин Марковић                                                   

Град: Београд, Гроцка

Адреса: Смедеревски пут        

Власник/корисник: приватно власништво

Изворна индустрија: прехрамбена     

Употреба током времена: млевење житарица

Власници током времена: Марковић, Житомлин, компанија IST Point

Радно стање: у радном стању, у функцији

Време градње: око 1935                

Функција: млевење житарица за добијање брашна и гриза

Стање грађевине: добро

Техничко уређење, карактеристике: опрему чини седам ваљних столица AG&K, Braunschweig MIAG и Pobeda за млевење житарица и шест машина за просејавање

Стање машина: добро

Статус: рег. МНТ 2007/4