Машински млин Фалкенбургер, Сурчин

Објект, пуни назив: Млин Фалкенбургер  

Град: Београд, Сурчин

Адреса: Млинска 1

Власник/Корисник: Предузеће Амбар

Изворна индустрија: прехрамбена

Употреба током времена:  млевење житарица

Власници током времена: Фалкенбургер, Житомлин, Компанија IST point

Радно стање: у радном стању, у функцији

Време градње: око 1935

Функција:           млевење житарица у брашно и гриз

Стање грађевине: добро

Техничко уређење, карактеристике: Машински млин је опремљен једним електромотором као извор ротационог кретања које се системом осовина и каишева разводи до свих радних машина. На два горња нивоа се налазе ваљне столице MIAG за млевење житарица, систем за паковање и машине за просејавање.  

Стање опреме: добро

Статус: рег МНТ 2007/3

Фотографије