Главна железничка станица Београд

Објект, пуни назив: Зграда Главне железничке станице Београд

Град: Београд

Адреса: Савски трг 1

Власник/Корисник: Железнице Србије

Изворна индустрија: железнички саобраћај

Употреба током времена: железничка станица

Власници током времена: Железнице Србије

Радно стање: није радно, није у функцији

Време градње: 1883-85

Функција: главна београдска железничка станица

Архитекта: Фон Флатих

Неимар/грађевински инжењер: Драгиша Милутиновић

Архитектура: Пројекат за зграду Железничке станице израдио је бечки архитекта фон Флатих, а разраду пројекта Драгиша Милутиновић. Градња станице непосредно је везана за изградњу пруге Београд-Ниш 1884. Једна је од првих железничких станица у Србији и свакако најрепрезентативнија у време када је подигнута. Представљала је значајно архитектонско остварење тадашње Србије, посебно по свом специфичном архитектонском програму. Зграда станице је и сведочанство развоја железничког саобраћаја у Србији као и општег прогреса Србије 19. века.

Стање грађевине: конзерваторски радови извођени су 1982. и 1986.

Статус: културно добро од великог значаја (Сл. Гласник СРС бр. 28/83; 399) 

Архивски подаци/Литература:

Г. Гордић, Архитектонско наслеђе града Београда I, Саопштење Завода за заштиту споменика културе града Београда 6, Београд 1966; Б. Вујовић, Београд у прошлости и садашњости, Београд 1984; Н. Вучо, Развој индустрије у Србији у 19. веку, Београд 1981; Споменичко наслеђе Србије, Републички завод за заштиту споменика културе-Београд, Београд 1998. 

Фотографије