Главна пошта

Објект, пуни назив: Главна пошта Београд 1

Град: Београд

Адреса: Таковска 2

Власник/Корисник: ЈП ПТТ Србије

Употреба током времена: поштански, телеграфски и телефонски саобраћај

Радно стање: радно, у функцији

Време градње: 1935-38.

Стање грађевине: веома добро

Архитекта: Василиј Андросов

Статус: рег МНТ 2008/133

Фотографије