Државна фабрика шећера

Објект, пуни назив: Краљевско српска повлашћена фабрика шећера у Београду

Град: Београд, Чукарица

Адреса: Радничка 3 и 3а

Власник/Корисник:  Шећерана, позориште

Изворна индустрија: прехрамбена

Употреба током времена: производња шећера, позориште, магацински простор

Власници током времена: Краљевско српска повлашћена фабрика шећера у Београду, Хаке, Голдсмит и Вајнсек; Немачко индустриско друштво а.д; после 1945. државно предузеће

Време градње: 1899-1901

Функција: производња шећера и меласе, позориште

Радно стање: парцијално у радном стању, делимично промена функције

Стање грађевине: лоше, делимично девастирана

Техничко уређење, карактеристике: 1906. машински део је обновљен, инсталирана је парна машина са генератором од 750 кс. 1911. опет се уводи савременија техника, а производња је повећана. У периоду 1929/32 она је темељно реконструисана, а машине обновљене, тако да је постала највећа фабрика шећера у Југославији

Стање опреме: веома лоше

Статус: културно добро (Сл. Лист града Београда бр. 23/84), рег МНТ 2007/20

Архивски подаци/Литература:

Архив Југославије F482, J 1200, 643-651, XIV/239- (XIV/1)