Црпна станица Овча

Објект, пуни назив:  Иреверзибилна црпна станица за воду Овча

Град: Београд

Адреса: Овча

Власник/Корисник: Водопривредна организација Београд

Изворна индустрија: пољопривреда

Употреба током времена: иригација

Стање: радно, у функцији

Време градње:  1934.

Функција: испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у реципијент

Стање грађевинедобро

Техничко уређење, карактеристике:  овај систем за иригацију је један од неколико сличних сачуваних код нас, чини га станица са моторима, пумпана и вентилима, систем канала, устава и вентила (веома слична станици Боча)

Стање опреме: добро

Статус: рег. МНТ 2007/8