Црпна станица Фенек, Бољевци

Објекат, пун назив: Иреверзибилна црпна станица за воду Фенек

Град: Бољевци

Власник/Корисник: Водопривредна организација Галовица, Земун

Изворна индустрија: пољопривреда

Употреба током времена: иригација

Стање: радно, повремено у функцији

Време градње:  1910-11.

Функција: испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у реципијент

Стање грађевинеодлично, реновирана 2007-08.

Техничко уређење, карактеристике:  овај стари систем за иригацију је један од неколико сличних сачуваних код нас, чини га станица са два дизел мотора MAN, пумпана и вентилима (хидромеханички системи) и систем канала, устава и вентила.

Стање опреме: добро

Досадашња оштећења: нису приметна

Статус: рег. МНТ 2007/15