Црпна станица Борча

Објект, пун назив:  Иреверзибилна црпна станица за воду Борча

Град: Београд

Адреса: Борча (Котеж)

Власник/Корисник: Водопривредна организација Београд

Изворна индустрија: пољопривреда

Употреба током времена: иригација

Стање: радно, у функцији

Време градње:  1934.

Функција: испумпавање сувишне воде из тла и убацивање у реципијент (рукавац Дунава)

Стање грађевине:  одлично, реновирана током 2007-08.

Техничко уређење, карактеристике:  овај систем за иригацију је један од неколико сличних сачуваних код нас, чини га станица са моторима, пумпана и вентилима, систем канала, устава и вентила (Веома слична станици Овча)

Стање опреме: добро

Статус: рег. МНТ 2007/7