21.12.2016. - 28.02.2017.

Галерија науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2, Београд

Великани српске медицине

Изложбу приредили: Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности, Музеј науке и технике, Српско лекарско друштво

Изложбом Српска академија наука и уметности, Музеј науке и технике и Српско лекарско друштво обележавају два јубилеја – 175 година Српске академије наука и уметности (2016) и 145 година Српског лекарског друштва (2017). Кроз представљање личности истакнутих лекара у Србији у XIX, XX и XXI веку, изложба приказује развој медицинских наука почев од првих активности у Српском ученом друштву, преко разгранавања научног рада у оквиру Српског лекарског друштва (1872), Медицинског факултета Универзитета у Београду (1920) и Одељења медицинских наука Српске академије наука и уметности (1947).