30.12.2021. - 30.12.2021.

Музеј науке и технике, Скендер-бегова 51, Београд

Танка линија. Најава нове изложбе музеја!

Танка линија“ је пројекат који су осмислили кустоси Иван Станић из Музеја науке и технике, Јелена Манојловић из Музеја за историју фармације Фармацеутског факултета у Београду и кустос Светлана Митровић. Главна идеја водиља кустоса приликом осмишљавања пројекта била је музеолошка контекстуализација динамичне границе између отрова и лека кроз историју.

Пројектом се указује на важност сазнања, преношења искуства и савремених научних достигнућа, на заблуде које некада доводе до прогреса у различитим пољима људских деловања.

Феномен граница између лека и отрова сагледаван је кроз призму историје науке и наслеђа: фармације, медицине, етнологије, биологије, археологије, правне регулативе, медија, као и шири друштвено-историјски-природњачки контекст, са територијалним фокусом на подручје Србије. Поред историјских перспектива кроз Зборник и изложбу је представљена и савремена валоризација.

Изложбу прати Зборник радова и каталог изложбе. Изложба ће у целини бити доступна од краја фебруара!