06.09.2016. - 07.10.2016.

Галерија 51

Старе искре за нове наде

Аутор изложбе: Давид Флорес, професор природних наука из Шпаније

На изложби су приказане радне реплике машина, апарата и инструмената који оживљавају кабинет за физику специјализован за електростатику с краја 19. века.

С обзиром на недостатак учила који срећемо у многим школским кабинетима за физику,  аутор је желео да, подсећајући на инвентивност инструмената коришћених у 19. веку, подстакне младе инжењере и конструктуре да обнове традицију израде школских учила у физици и другим наукама.

На изложби је приказано 25 реплика машина, апарата и инструмената. Све изложене реплике израдио је аутор изложбе Давид Флорес. Заступљени су сви најважнији типови електростатичких машина, међу којима су и реплике врло ретких машина као што су Нарнова, Кареова, Холцова, Ригијева и Боненбергова. Поред мање познатих или данас непознатих уређаја, посетиоци могу видети и неке од класичних уређаја као што су електроскоп, Лајденска боца и Ван де Графов генератор. Део ове изложбе су значајне књиге из историје науке са описима машина и илустрацијама према којима су машине израђене, као и узорци коришћених материјала.

Своју мисију аутор Давид Флорес објаснио је овим речима: „Моја професија је подучавање и увек сам јој приступао са узбуђењем и надом.  Узбуђењем, знајући да није лако да се пренесе љубав према уметности и науци генерацијама које се сваким даном све више удаљавају од склада и мира. И надом, зато што чврсто верујем да без ње не би имало смисла да се било шта ради на пољу подучавања, и зато што сам убеђен да на нади почива моја професионална одговорност, јер био би злочин да се младима пред којима се отвара живот преноси безнађе.“

Давид Флорес Масвидал, професор природних наука из Канет де Мара у Шпанији, дипломирао је гемологију на Факултету за геологију Универзитета у Барселони, где је специјализирао изучавање дијаманата. Завршио је и студије филозофије и педагогије, и бавио се едукацијом више од 20 година. Професионално се бави израдом радних реплика старих научних апарата.