05.01.1993. - 28.02.1993.

Галерија САНУ, Ђуре Јакшића 2

Сима Лозанић у српској науци и култури

Изложбу су приредили: Галерија Српске академије наука и уметности и Музеј науке и технике 

Аутор: Снежана Бојовић 

Аутор поставке: Марина Докмановић 

Прва у серији монографских изложби посвећених истакнутим српским научницима. Сима Лозанић је био хемичар, научник, професор, председник Академије наука, први ректор Београдског универзитета, министар привреде и министар иностраних дела, дипломата, учесник у ратовима 1876 – 1878, учесник у балканским ратовима и у Првом светском рату. Припадао је плејади оних знаменитих личности из последњих деценија XИX и почетка XX века које су оставиле значајног трага у европској науци, а у исто време доприносиле развоју младе српске државе, учествујући у унапређењу привреде, индустрије, политике и културе, као и свега оног што је Србију тако брзо сврстало у ред развијених европских држава. Сима Лозанић је био хемичар, научник, професор, преседник Академије наука, први ректор Београдског универзитета, министар привреде и иностраних дела, дипломата, учесник у ратовима 1876 - 1878, у балканским ратовима и у Првом светском рату.


Лозанић је у пуном смислу одговорио захтевима времена у коме је живео и народа коме је припадао. Ипак, данашњој културној јавности његово име мало је познато. Нису сачувани подаци из његовог приватног живота, али постоје богати трагови које је оставио: радови, уџбеници, званични документи, архивска грађа и заоставштина на Хемијском факултету. 

За готово шездесет година научног рада (1871-1929) објавио је око 200 научних и стручних публикација. У научној литератури највећи одјек имали су радови из органске хемије (23) и електрохемије (9). Значак тих радова обезбедио им је дуговечност, па се неки од њих и данас цитирају. За свременике је најважнији био његов рад на откривању природног богатства сопствене земље (анализе руда, минерала, метеорита, минералних вода). Као једини хемичар осамдесетих година прошлог века, морао је да обавља практичне послове за Министарство финансија и друге установе. Сачуване су многе анализе које је радио у својству »државног испитивача руда и лажног новца». Тај рад, који му је одузимао драгоцено време од наставе и науке, остао је изван његовог научног опуса али је младој, нарастајућој држави био драгоцен. 

Овом изложбом и монографијом покушавамо да исправимо неправду нанесену важној личности наше културне историје, указујући на велики, занемарен значај научног и стручног дела Симе Лозанића у једном преломном, бурном времену афирмисања српског народа и стварања модерне српске државе. 

Осим школовања, које је имало пресудног утицаја на његов каснији живот и рад у књизи, каталогу ове изложбе, је приказан Лозанићев рад на великој школи и Универзитету, затим рад на унапређењу наставе хемије у средњој школи, научни рад у области органске хемије, електрохемије и теоријске хемије, аналитички рад, рад на унапређењу привреде и учешће у свим ратовима свог времена. 

Снежана Бојовић