18.04.2016. - 19.04.2016.

Дани Београда - Савска променада

Са Београдских река

На традиционалној манифестацији „Дани Београда“, Музеј науке и технике је представио изложбу уметничких и историјских фотографија „Са београдских река - Збирка речног бродарства Музеја науке и технике“, 18. и 19-ог априла на Савској променади, између две пасареле.

Аутор изложбе: Гордана Каровић.

Фотографије експоната: Милош Јуришић.

Дизајн: Марко Јовановић.

Збирка речног бродарства Музеја науке и технике је једина музејска збирка у нашој земљи у оквиру које се систематски прикупљају, истражују и презентују експонати и грађа везани за историју пловидбе и проучавају различити историјски аспекти пловидбе, бродарства и бродоградње. Та чињеница је довела до тога да Збирка речног бродарства релативно брзо превазиђе оквире „наметнуте“ називом: у њој се поред веома разноврсних и бројних делова бродске опреме, капетанских униформи, застава, бродских печата, фотографија и докумената, налазе и лампе које су некада служиле за обележавање пловних путева, опрема класичних или „тешких“ ронилаца, дрвена дунавска шикља, мања збирка ванбродских мотора као и експонати везани за рибарство и за спортове на води. Занимљивост и специфичност Збирке представљају и експонати који потичу из корита река: римска гвоздена сидра као и примерци сидара из каснијих времена, камено ђуле, тањир са печатом Вермахта, извађен са једног од бродова немачке флоте потопљене 1944. године на Дунаву у реону Прахова и други.

Занимљивост и специфичност Збирке представљају и експонати који потичу из корита река: рановизантисјка гвоздена сидра као и примерци сидара из каснијих времена, камено ђуле из 15. века, тањир произведен у Баварској 1942. године, са ознаком немачке Ратне морнарице, извађен са једног од бродова немачке флоте потопљене 1944. године на Дунаву у реону Прахова и други.

Фајлови