11.04.2003. - 23.05.2003.

Галерија науке и технике САНУ , Ђуре Јакшића 2

РУДАРСТВО НА ТЛУ ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА - ОСАМ ХИЉАДА ГОДИНА ИСТОРИЈЕ,

Изложбу су приредили: Музеј науке и технике, Галерија науке и технике САНУ и Катедра за примену рачунара Рударско - геолошког факултета 

Аутори: Слободан Вујић, Борислав Јовановић и Часлав Јордовић 

Организатор: Неда Кнежевић 

Рударство постоји готово толико дуго колико и људски род, а чинило је и чини ослонац привредног, културног и општег друштвеног развоја човечанства. Развијало се или стагнирало у дугој историји, доносећи благостање или страдање, знатно утичући на многе догађаје у историји. Савремена археолошка истраживања потврђују да се корени рударства на тлу Централног Балкана налазе у праисторији. 

Ова изложба приказује историјат рударства код нас од праисторије до друге половине 20. века.


Појава рударства тесно је повезана са почетком производње оруђа и оружја, са човековом жељом да природу потчини себи, да користи средства која му она пружа, како би остварио основне услове за своју егзистенцију. 

Једна од првих рударских делатности у развоју цивилизације јесте трагање и прикупљање кремена, опсидијана и пигмената. У почетке рударења сврстава се и копање глине за израду керамичких судова и градњу кућа у техници плетера и лепа. У неолитским насељима Централног Балкана као што су Винча - Бело Брдо и Старчево, налазе се многобројни докази о копању глине праисторијског човека. Познато је да је на локалитету Криво поље код Рамађе у старијем неолиту коришћен опал, калцедон, јаспис и плави ахат. 

Развој и напредак цивилизације доводи до откривања метала и подизања значаја рударства. После почетака коришћења бакра, злата, а затим калаја и олова, значајан напредак праисторијско рударење доживљава у касном бронзаном добу, да би пуни замах добило тек са гвозденим добом. 

Међу репрезентативне споменике културе из рударства и археометалургије раног енеолитског периода (крај ВИ и почетак В миленијума старе ере) спада рудник бакра Рудна Глава код Мајданпека. За праисторијски период значајан је рудник Мали Штурац на Руднику. На овом локалитету поред руде бакра налажен је горски кристал који је употребљаван за израду накита. 

Аутори изложбе